Walne Zgromadzenie - rok 2012

Walne zgromadzenie w 2012r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje o Walnym Zgromadzeniu w 2012r.

Czytaj więcej: Walne zgromadzenie w 2012r.

Uzupełniony porządek obrad walnego zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach informuje, że Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia w 2012 r. uzupełniony został o punkt będący realizacją żądań wniesionych przez Członków Spółdzielni na podstawie § 33 pkt. 2 Statutu (żądanie umieszczenia określonej sprawy w Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia przez grupę co najmniej 10 Członków Spółdzielni). Szczegóły tutaj

Uchwała nr 29/2012

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na części.
Szczegóły tutaj